optiras

Kostnad og
ressurseffektiv
produksjon.

Prefabrikkerte enheter

Leirvik AS har sammen med teknologiselskapt SeaRAS utviklet en fast-track leveringsmodell der vi lever komplett prefabrikkerte enheter fra eget anlegg parallelt utbyggingsaktiviteter.

Egnet for skalering/industralisering

Leirvik AS har 96 mål tomt og lang erfaring med å kjøre store og komplekse EPC prosjekt. Vi investerer i nødvendige automatiseringsutstyr for å kunne standardisere produkter og prosesser.

Testet før levering

For å redusere risikoen til kunden i innkjøringsfasen, samt bidra til  kortere byggeperiode og en mindre hektisk innkjøringsfase av annlegget så kan Leirvik AS tilby pretest av optiRAS på eget anlegg før levering.

Miljøvennlig byggmaterial

1 tonn betong generer 900 kg CO2. Ved bruk av norsk aluminium i stedet for sement for å bygge karene i et RAS anlegg vil man redusere det til 57 kg CO2. Det utgjør en reduksjon på 85%.

Rask integrasjon

OptiRAS løsningen dekker rundt 60 % av en total RAS løsning. Ved at Leirvik tar ansvaret for integrasjon av komponenter i egen løsning, kan produktet leveres ferdig på kai til kunde med veldig få integrasjonspunkt.

Høy gjenbruksverdi

Enheten er designet for å kunne løftes og transporteres som komplette enheter. Dette gjør at kunden enkelt kan gjenbruke enhetene ved en senere utvidelse eller faktisk gjenbruke enhetene på andre anlegg. Aluminium er gjenvinnbart materiale.