optiras

Prefabrikkerte
moduler klare
til bruk.

Ferdig testa med full
funksjonalitet fra dag en.

OptiRAS-modulen er en komplett enhet med integrert biofilter
og trommelfilter. Dette er en svært kompakt og effektiv måte
å bygge på. Ingen behov for ekstern renseenhet.

Designet for fleksibilitet

Våre moduler kan enkelt flyttes som operative moduler og kan                                 endres i etterkant. Vi kan skalere modulene til ditt behov.

Kostnads og ressurseffektiv produksjon

Vår leveringsmodell fokuserer på kundens behov for en kortest mulig tidsramme mellom investering og produksjon (ROI).

0 %

resirkulert aluminium

Miljøvennlig materiale og redusert utslipp

Våre kar er laget av 70 % resirkulert aluminium med en høy gjenbruksgrad.

Stor kapasitet og full kontroll

Kombinasjonen største karkapasiteten i markedet og full kontroll over
vannkvaliteten er noe av det som gjør OptiRAS til det optimale RAS-
anlegget. Våre kar har stor biomassekapasitet og en teknologi som gjør
at vi ikke trenger å tømme karet for vann.

Driftsvennlige løsninger

Våre helintegrerte standardiserte enheter har enkel tilkomst og sanntidsovervåkning. Det gir forutsigbar drift av RAS-anlegget.

Fiskevelferd

Med Aquasense overvåkingssystem har vi “real-time”
overvåking av vannparameter som er viktige velferdsindikatorer
for oppdrettslaks.

Det er satt opp med grenseverdier som gir tid til å iverksette tiltak
ved avvikende målinger.